Vlastní bydlení co nejlevněji

Plánujete si pořídit vlastní bydlení? Chcete hypotéku, co nejlevněji? Pak si dejte práci s výběrem a vyjednáním smlouvy o hypotéce. Právě v této fázi můžete dosáhnout výrazných úspor a vyjednat si opravdu výhodnou hypotéku.

Jak na to

Běžný člověk není expertem na hypoteční trh. Chce-li co nejlevnější hypotéku, velmi pravděpodobně ji nedosáhne, protože je ve výrazném nepoměru vůči bance nebo dokonce celému hypotečnímu trhu - chybí mu informace o všech nabídkách, chybí mu informace o vývoji hypoték, chybí mu nabídky akčních slev pro opravdu zajímavé partnery...

Právě proto, aby banky neměly takovou výhodu při nabízení a uzavírání hypoteční smlouvy, vznikla role hypotečního makléře. Hypoteční makléř sleduje trh, ví o všech nabídkách, má k dispozici akční nabídky i množstevní slevy (pro banku je daleko zajímavějším partnerem než běžný člověk s jednou hypotékou).

Zároveň hypoteční makléř zná ostatní nabídky i jejich limity. Může tak opravdu s bankou vyjednávat a dohodnout výhodné podmínky. Za služby hypotečního makléře nic neplatíte. Tím spíše nemá smysl snažit se uzavřít si hypotéku na vlastní pěst. S velmi vysokou pravděpodpobností si tím hypotéku zbytečně prodražíte a budete pravidelně přispívat bance navíc.

Mám zájem o pořizování hypotéky s rozumem

Co je hypotéka

Charakteristické znaky hypotéky


S hypotékou jakožto specifickým typem úvěru jsou spojeny určité charakteristiky, které jsou následně velmi významné z hlediska možností jejího pořízení. Především je to zajištění. To je spojené s tím, co bylo zmíněno v úvodních odstavcích – hypotéka je největším typem úvěru poskytovaným fyzickým osobám. Proto je její pořízení náročnější než u běžných půjček typu povoleného přečerpání (kontokorent) nebo spotřebitelský úvěr.

Kromě běžných nároků kladených na žadatele (stabilní příjem v dostatečné výši) je s hypotékou vyžadováno i zajištění formou zástavy nemovitosti. Poskytovatel se tak jistí pro případ, že by ostatní pojistky (dobrá úvěrová historie = žádné nesplacené úvěry, stabilní a dostatečný příjem, zaměstnání na dobu neurčitou…) selhaly.

Více textu

Časté otázky k hypotéce

Co je refinancování hypotéky?

Refinancování je proces spojený s koncem tzv. fixace. Ta platí na 1, 3 nebo 5 let. K jejímu konci je možné eventuelně hypotéku převést k jinému poskytovateli, který v dané době bude nabízet lepší úrokovou sazbu.

Dá se hypotéka splatit i předčasně, v případě výhry, dědictví… ?

Ano, v zásadě dá. Záleží však na konkrétních smluvních podmínkách s daným poskytovatelem. Každá smlouva o hypotečním úvěru na tuto situaci pamatuje konkrétním ujednáním a stanovením podmínek. Počítejte, že v praxi může být předčasné splacení spojeno s nemalou sankcí. Čtěte pečlivě smluvní podmínky.

Na jak dlouhá období je možné úrokovou sazbu hypotéky fixovat?

Nejčastější je fixace na 3 nebo 5 let. Je však možná i na období velmi krátké - 1 rok. A také na období velmi dlouhé - 7 let.

Je možné peníze z hypotéky použít i na nákup vybavení bytu nebo domu?

Není to možné automaticky. Jsou speciální druhy hypotéky, kde je možné určitou (jasně vymezenou částku) čerpat na nákup nábytku a dalšího zařízení. Jde většinou o částku do max. 20% výše celé hypotéky.

Tj. takové hypotéky existují a v ČR se poskytují, ale jde o zvláštní typ. Pro žadatele má taková hypotéka velkou výhodu v tom, že na nákup nábytku a ostatního zařízení čerpá úvěr s úrokem, který by jinak na nákup takových věcí nezískal - spotřebitelské úvěry mají výrazně vyšší úročení.

Další

Dosáhnu na hypotéku?

Hypotéka je jako jiné úvěry dostupný jen od určité bonity klienta, ve které hlavní roli hraje příjem. Zjistěte, jakou výši příjmu potřebujete k získání hypotéku.Přejít na stránku

Zdroje a krytí hypotéky

Praktickým problémem při získání hypotéky je, čím ji zajistit a kde vzít složku ceny nemovitosti, kterou hypotéka nepokryje. Zjistěte, jaké jsou možnosti zajištění hypotéky a získání složky vlastního krytí ceny nemovitosti.

Přejít na stránku

Kolik si půjčit

Zjistěte, jak dojít k částce, kterou si půjčit a jaké faktory o tom rozhodují.Přejít na stránku